Ronald, 54 jaar

Ronald-website-1580831731.JPG

Mijn naam is Ronald, ik ben 54 jaar en 20 jaar geleden ben ik manisch-depressief (bipolair) gediagnostiseerd. Kenmerk hierbij zijn veel wisselende stemmingen, in mijn geval voornamelijk depressieve periodes, die een grote invloed hebben op je dagelijks functioneren. Dit heeft in 2015 geleid tot mijn definitieve afkeur binnen de WIA, de IVA-regeling.

In mei 2015 heb ik een kennismakingsgesprek gehad met Patrick de Rooij van 2FIT4. Op de schitterende en inspirerende locatie van 2FIT4 in Mierlo ben ik toen gestart als deelnemer in de intensieve begeleidingsgroep op maandag, woensdag en vrijdag. Er kwam weer structuur in mijn weekprogramma. Het voelde voor mij meteen goed omdat Patrick als een hele prettige persoon over komt. Professionaliteit, realisme, serieuze interesse, kennis van zaken, vertrouwen, ervaringsdeskundig en een gezonde dosis humor zijn kenmerkend voor Patrick en dat sprak mij meteen aan. Het voelde als een warm bad.

Wat verwachte ik bij 2FIT4 te vinden ? Mijn eerste doel van het starten bij 2FIT4 was om weer van de bank af te komen en weer iets nuttigs te gaan doen met mijn dagen, geheel overeenkomstig de 2FIT4-slogan “Uit je hoofd, in je doen”. Voor mij zou 2FIT4 als tussenstation fungeren om na het doorlopen traject weer intensiever te gaan deelnemen aan de maatschappij door bijvoorbeeld vrijwilligerswerk te gaan doen.

Bij 2FIT4 ben ik bezig geweest met allerlei activiteiten zoals  houtbewerken, beeldhouwen, fotografie, wandelen, theetuin, moestuin, yoga en sporten. Op een ontspannen en creatieve manier kon je hier onder begeleiding mee aan de slag. Hierbij heb ik veel geleerd over mijn persoonlijkheidskenmerken (ook middels een professionele persoonlijkheidstest) en ik ben regelmatig keihard geconfronteerd met de vaak negatieve manier waarop ik tegen het leven aankijk en welke niet-helpende gedachtenpatronen ik daarbij hanteer. En met dat laatste aan de slag gaan werd eigenlijk mijn hoofddoel. Hierbij speelden factoren een rol als mijn eigen onzekerheid, mijn faalangst, mijn vergelijkgedrag, mijn gevoel altijd te moeten presteren, mijn lat hoog leggen, mijn zelfmedelijden, mijn kind-gedrag, etc. Naast persoonlijke gesprekken hierover met Patrick kon ik hiervoor ook terecht bij de andere ervaringsdeskundigen. Ook met de andere deelnemers wisselde je hierover van gedachten, persoonlijk of tijdens de dagopening of de middagafsluiting. Dit schiep echt een band. De gezamenlijke lunch en de koffie-breaks zorgden voor een goede balans (bedankt Karin) en een afwisselende dag. 

De erkenning, herkenning, dezelfde problemen, persoonlijk inzicht, elkaar helpen, het reageren op elkaar op een positieve en helpende manier, de onderlinge betrokkenheid, het gevoel er niet alleen voor te staan, de confrontatie met je gedachten en gevoelens in individuele gesprekken en in groepsverband hebben er absoluut toe geleid dat ik en diverse anderen als persoon zijn gegroeid bij 2FIT4. Het feit dat ook andere deelnemers het traject goed hebben doorlopen en beëindigd werkte als een katalysator. Voor mij heeft dat ertoe geleid dat mijn rol binnen 2FIT4 sinds 2017 is veranderd. In goed overleg met Patrick ben ik nu niet meer als deelnemer verbonden aan 2FIT4 maar als vrijwilliger. Inmiddels maak ik onderdeel uit van het bestuur van 2FIT4 en daarnaast begeleid ik samen met Patrick inmiddels twee Depressie Vereniging groepen in Mierlo.

Even voor de duidelijkheid : dit is geen succesverhaal in die zin dat ik volledig verlost ben van mijn problematiek. Mijn stemmingswisselingen zal ik moeten accepteren want die horen nu eenmaal bij mijn chronische ziektebeeld. Maar bij 2FIT4 heb ik voldoende gereedschap gekregen (o.a. WIM = Wat is er aan de hand, Is het wel zo belangrijk, Maak je niet druk) om mijn gedachten geen loopje met mij te laten nemen. Dat blijft mijn grootste valkuil, dus dat is continu heel hard werken.