Klachtenregeling

klachtenregeling-1618571059.JPG

Bij 2FIT4 streven we naar optimale kwaliteit, die voldoet aan je verwachtingen. Ben je niet tevreden over je begeleiding/behandeling of over de manier waarop wij met je omgaan? Ben je teleurgesteld in onze dienstverlening of over de wijze waarop de communicatie verloopt? Ben je ontevreden over een procedure? Waar je ook mee zit, wij horen het graag. En als je na je verhaal nog steeds vindt dat er niet voldoende is gedaan, dien dan gerust een klacht in.

Wij maken van je klacht heel graag een punt!
Omdat jouw klacht ons de kans biedt om de service voor jou maar ook voor anderen te verbeteren.

Bespreek je klacht bij voorkeur rechtstreeks met de betrokken medewerker. Vaak helpt dit al en zal er direct actie worden ondernomen om je klacht op te lossen. Als je in het gesprek niet tot een oplossing komt, dan kun je je klacht schriftelijk of via de email melden via onderstaande knop Klacht Melden. Je ontvangt binnen 3 dagen een bevestiging van ontvangst en informatie over de verdere afhandeling.

Een gemelde klacht wordt te allen tijde geregistreerd middels een verbeterformulier. Dit formulier is ondersteunend aan onze interne klachtenprocedure.

Klacht Melden